Meer resultaten voor translate

translate  
Cookies op de Volkskrant.
Ook kunnen we hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren en daardoor onze website verbeteren. Cookies van onszelf en van derden kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen en artikelen aan te bevelen op volkskrant.nl die aansluiten op uw interesses.
translate
filter translate add_tag foo_%somefield." You can also add multiple tags at once: filter translate add_tag foo_%somefield, taggedy_tag." If the event has field somefield" hello" this filter, on success, would add a tag foo_hello and the second example would of course add a taggedy_tag tag.
Translate.
Translate accepts a DNA sequence and converts it into a protein in the reading frame you specify. Translate supports the entire IUPAC alphabet and several genetic codes. Paste a raw sequence or one or more FASTA sequences into the text area below.
translate translate vertaling vertaling Engels-Nederlands Engels inclusief Nederlands. voorbeelden.
to interpret, to render, to translate ww. I translate you translate we translate. ik tolk jij tolkt wij tolken meer vervoegingen van tolken. to interpret, to render, to translate ww. I translate you translate we translate. ik overbreng jij overbrengt wij overbrengen meer vervoegingen van overbrengen.
Translate Google Blog.
Translate Synonyms, Translate Antonyms Thesaurus.com.
For these reasons it has been thought expedient not to translate it. I had to translate it into English, of course, for Puff; so here it is. She tried to translate his temptation into her own language, and her brain reeled.
translate Dutch translation Linguee.
More efficient routes and more addresses on a r ou t e translate i n to fewer kilometres and therefore less fuel, for instance. Efficiƫntere routes en meer adressen op een route betekenen bijvoorbeeld minder kilometers en daarmee minder brandstof.
translate translate Vertaling Vertaling naar naar Nederlands Nederlands voorbeelden voorbeelden Engels Engels Reverso Reverso Context. Context.
translate into 222. Opera doesn't' exactly translate to barbershop quartet. Opera laat zich zomaar niet naar een barbier kwartet vertalen." They brought me down to translate. Ze brachten me naar beneden om te vertalen." And you'll' translate if they don't' understand.
translate Definition of translate in English by Oxford Dictionaries. English logo. Oxford University Press logo.
Not only is he one of the best preachers in the world, he has the ability to translate his message into other mediums, including books, music, and drama. As the report states, the difficulty we face is in translating our intentions into concrete action.

Contacteer ons

checks
page
translate
builder
tester
ads
webpage
templates
responsive
template